Skip i'r prif gynnwys

Comisiwn Bevan yw prif felin drafod iechyd a gofal Cymru

Rydym yn herio, yn newid ac yn hyrwyddo meddwl ac ymarfer i sicrhau iechyd a gofal cynaliadwy sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Tanysgrifiwch i'n bwletin

Wythnos Arloesedd Dysgu Dwys 2024

 

P'un a ydych yn newydd i iechyd a gofal neu'n gweithio ar hyn o bryd i arloesi a thrawsnewid gwasanaethau, dyma'ch cyfle i weithio gydag arweinwyr i baratoi ar gyfer y flwyddyn nesaf a thu hwnt.

Gwnewch gais erbyn 23 Awst

Beth wyt ti'n edrych am?

Ein cyhoeddiad diweddaraf

Y Sylfeini ar gyfer Model Iechyd a Gofal y Dyfodol yng Nghymru

Glasbrint amserol ar gyfer trawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru, gan nodi agenda i sicrhau system iechyd a gofal teg, cynaliadwy o ansawdd uchel ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Darganfod mwy

Y Pedair Egwyddor Gofal Iechyd Darbodus A Ategir Rhaglenni Comisiwn Bevan

Wedi’u datblygu a’u profi gan Gomisiwn Bevan yn 2013, mae’r egwyddorion darbodus wrth wraidd cynllun hirdymor Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru iachach. Bydd yr egwyddorion yn helpu i sicrhau bod gan Gymru a chenhedloedd eraill systemau iechyd a gofal sy’n diwallu anghenion eu dinasyddion orau.

Archwiliwch yr Egwyddorion Darbodus
Nid yw salwch yn foddhad y mae'n rhaid i bobl dalu amdano, nac yn drosedd y dylid eu cosbi amdano, ond yn anffawd, a dylai'r gymuned rannu'r gost.

ANEURIN BEVAN, sefydlydd y GIG

YSBRYDOLI GWAITH COMISIWN BEVAN